Dansk Metallurgisk Selskab

Vintermødet 2020


Dato og tid

Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 12:00 PM til Fredag d. 31. januar 2020 kl. 2:00 PM

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 9:00 AM

Sted

Hotel Pejsegården

Søndergade 112
8740 Brædstrup

Arrangør

Dansk Metallurgisk Selskab

fmd@d-m-s.dk

Vintermødets tema: Optimering af materialer, processer og ressourcer

For at dansk metalindustri stadig kan være konkurrencedygtig - og vende udflytningen af produktion til low-cost lande - skal produktkvaliteten og produktiviteten være høj og ressourceforbruget mindst muligt. Det kræver fokus på valg af materialet, men også på samspillet mellem materiale og fremstillingsproces. Fokus på ressourcer handler bl.a. om at minimere energiforbrug men også materialespild, f.eks. ved genbrug af restprodukter, så produktionen bliver mere bæredygtig. I visse brancher kan automatisering af produktionstrin også være afgørende for ressourceproduktiviteten og konkurrenceevnen. Vintermødet sigter mod en bred dækning af disse emner.Virksomhedsbesøg: AAO Steel i Horsens

Historien om Steel Products begynder i 1924 med den visionære og ambitiøse sølvsmed Aage Østergaard, som en dag sagde ”det kan vi godt!” til en opgave i metal – uden han reelt vidste, hvordan det skulle gøres. Men takket være Aages store faglighed og innovative evner blev resultatet særdeles vellykket. Og dermed var startskuddet gået til et succesfuldt eventyr i metalbranchen.

Foredragsliste

Anders Allesøe, Nissens Cooling Solutions: Produktinnovation via designoptimering leverer forskellen - Optimering af aluminiumskølere på både materiale- og procesdelen

Peter Leisner, Jönköping University: Aspekter vigtige for effektiv implementering af forskningsresultater i produkter

Frederik Bojsen Kværndrup, DTU Mekanik: Effekten af oxygen på de mekaniske, krystallografiske og termiske ekspansions egenskaber af h.c.p. α Ti

Andreas Frederik Kielsholm Körkel, DTU Mekanik: Hvide oxid overflader på titan til dentale formål

Søren Jepsen Mark, DTI: Kvalificering og Kvalitetsanalyse af metal 3D-print

Johan Braüner Nielsen, FORCE Technology, Overfladeegenskaber af 3D printet rustfrit stål

Nikolaj Vedel-Smith, DTI: : Overfladeruhed og tolerancer for efterbehandling af 3D-printede metalemner

Cecilie Vase Funch, DTU Mekanik: Udvikling af nye varmebehandlingsmetoder til optimering af mikrostruktur og mekaniske egenskaber i 3D printede metalliske komponenter

Sasha Vukovic, Hitachi: Material Analysis using Scanning Electron Microscopy and X-Ray Spectroscopy

Per Sigaard Christensen, DTI: Restspændinger i metalliske komponenter – Eksempler fra   den danske fremstillingsindustri

Jesper Nielsen Holst, FORCE Technology: Rustfrit stål i kloridholdigt miljø

Benjamin Bjørke, DTI: Korrosionshæmmere til beskyttelse af olierør i Nordsøen

Karl Martin Pedersen, Siemens Gamesa Renewable Energy: Overfladehærdning af ferritisk sejt støbejern

Anders Noel Thomsen, Aalborg Universitet: : Laserformning af tyndplade i rustfri stål

Marcel Somers, DTU MekanikKryogen behandling af stål og martensitdannelse ved opvarmning

Joachim Buck, Metalpres Haarby: Forbedring af mekaniske egenskaber i metaller ved brug af varmepres


Foreløbig tidsplan

Onsdag d. 29/1

12:00-13:00  Frokost

13:00-16:00  Besøg hos AAO Steel

19:00            Middag

 
Torsdag d. 30/1

9:00- 17:00   Fagligt program             

19:00           Festmiddag


Fredag d. 31/1

9:00- 13:00   Fagligt program

13:00           Generalforsamling i Dansk Metallurgisk Selskab


D
agsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger årsregnskabet
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

                     

 

Find vej til arrangementet

Deltagerliste

Navn Firma/Organisation
Anders Allesoe Nissens Cooling Solutions A/S
Christian Lyck Sintex A/S
John Hald DTU Mekanik
Karl Martin Pedersen Siemens Gamesa
Marcel Somers DTU
Melanie Montgomery Siemens Gamesa
Peter Leisner Jönköping University
Povl Brøndsted Brondsted Materials Consult
Stig Rubæk Metal-Consult

Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt end der fremgår af listen.

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Metallurgisk Selskab

fmd@d-m-s.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Metallurgisk Selskab

fmd@d-m-s.dk